INFORMATIE

ZWEMKALENDER 2021

(in voorbereiding)

Wanneer ?

woensdagavond van 18:15 uur tot 19:00 uur

vrijdagavond van 18:45 uur tot 19:30 uur

 

Waar?

Sportcentrum de Hullen - Ceintuurbaan Zuid 6 - 9301 HX Roden

tel. 050 – 5019268

Presentie

Zowel leden als vrijwilligers bij verhindering graag tijdig afmelden bij de zwemcoördinatoren via de e-mail: zc@flotarroden.nl . Dit in verband met de organisatie aan het bad. Het aantal vrijwilligers moet in verhouding zijn met het aantal zwemmers.

 

Lidmaatschap en contributie

Om lid te worden van Flotar kun je contact opnemen met de ledenadministratie via de e-mail info@flotarroden.nl Je wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en vult een aanmeldingsformulier in. De ledenadministratie zorgt dan voor de registratie zodat je verzekerd bent. Het lidmaatschap wordt voor een jaar aangegaan en opzegging dient schriftelijk voor 1 januari van het nieuwe jaar te geschieden bij de ledenadministratie via de mail info@flotarroden.nl . Adres wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven. De contributie wordt aan het begin van het kalenderjaar geïnd door de penningmeester. U ontvangt een factuur en daarin wordt vermeld hoe u de contributie kunt overmaken. De contributie geldt voor een heel jaar. Er is geen teruggave mogelijk bij tussentijds opzegging.

De contributie bestaat uit een basisbijdrage plus vergoeding voor het zwemmen. Dit is voor 2021:

 

 

 

 

 

 

 

Basisbijdrage

voor de verzekering en administratieve kosten

€ 20,00

Vergoeding

voor 1 maal per week zwemmen

€ 80,00

Vergoeding

voor 2 maal per week zwemmen

€ 130,00

Vertrouwens-personen

Flotar heeft een vertrouwenspersoon bij wie onze leden en vrijwilligers terecht kunnen:

 

Gladys Ruitenbeek (050-5016328)

Flotar op facebook

© FLOTAR RODEN 2021