INFORMATIE

ZWEMKALENDER 2019

Wanneer ?

woensdagavond van 18:15 uur tot 19:00 uur

vrijdagavond van 18:45 uur tot 19:30 uur

 

Waar?

Sportcentrum de Hullen - Ceintuurbaan Zuid 6 - 9301 HX Roden

tel. 050 – 5019268

Presentie

Bij verhindering graag tijdig afmelden bij de zwemleidster Luciënne Winkels,
via e-mail: flotar@home.nl. Dit in verband met de organisatie aan het bad. Het aantal vrijwilligers moet in verhouding zijn met het aantal zwemmers.

Lidmaatschap en contributie

Om lid te worden van Flotar neem je contact op met Theo Bouwman of Harm Cazemier van de ledenadministratie: email: theo.bouwman@gmail.com of harmcazemier@gmail.com

Je wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en vult een aanmeldingsformulier in. De ledenadministratie zorgt dan voor de registratie zodat je verzekerd bent. Het lidmaatschap wordt voor één jaar aangegaan en opzegging dient schriftelijk voor 1 januari van het nieuwe jaar te geschieden bij de ledenadministratie.  Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven. De contributie wordt aan het begin van het kalenderjaar geïnd door de penningmeester. U ontvangt een brief waarin wordt vermeld hoe u de contributie kunt overmaken. De contributie geldt voor een een  heel jaar. Er is geen teruggave mogelijk bij tussentijdse opzegging.

 

De contributie voor 2019 bedraagt:

  • jonger dan 18 jaar en 1 x per week zwemmen €  93,50
  • 18 jaar en ouder  en 1 x per week zwemmen € 103,50
  • jonger dan 18 jaar en 2 x per week zwemmen  € 140,50
  • 18 jaar en ouder en 2 x per week zwemmen  € 155,50

 

Iedereen die overweegt lid te worden van Flotar Roden mag drie keer proefzwemmen.

Vertrouwens-personen

Flotar heeft twee vertrouwenspersonen bij wie onze leden en vrijwilligers terecht kunnen:

 

Edith Scholma (050-5033534) en

Gladys Ruitenbeek (050-5016328).

Flotar op facebook

© FLOTAR RODEN 2019

webdesign Inti Vormgeving Roden