Inschrijfformulier deelnemer

  Gegevens deelnemer
  Contractpersoon  Factuur gegevens

  Dit e-mail adres zal worden gebruikt om de factuur na toe te sturen.


  Overige (medische) informatie  Als Stichting Flotar Roden de mail of inschrijfformulier heeft ontvangen, gaan wij er vanuit dat - je contact hebt gehad met de leidinggevende van de betreffende activiteit en met hem hebt afgesproken dat je als deelnemer daar gaat beginnen. - er medisch en financieel geen bezwaar is om deel te nemen aan gewenste activiteit(en). - de rekening steeds binnen 14 dagen na ontvangst betaald wordt.