Privacy en AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens vinden we vanzelfsprekend. Ook vinden we het belangrijk dat we hierin transparant zijn. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking (AVG) gegaan. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Het doel van Flotar Roden is om mensen met een beperking de gelegenheid te bieden om in een plezierige sfeer op een recreatieve en speelse manier te leren zwemmen, watervrij te worden, te oefenen voor een erkend KNZB diploma, te oefenen voor wedstrijden of door bijvoorbeeld Aqua-jogging de conditie te verbeteren. Om dit mogelijk te maken, verwerken we persoonsgegevens. In sommige gevallen zijn we verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het doel en de redenen voor verwerking van persoonsgegevens en de bescherming hiervan, ook als wij deze verwerking hebben uitbesteed aan derden. In dit privacy statement vertellen we je graag meer over wat we waarom en hoe met welke persoonsgegevens doen. Ook leggen we uit wat jouw rechten zijn en hoe lang we persoonsgegevens bewaren.