Informatie

Wanneer?

woensdagavond van 18:15 uur tot 19:00 uur
vrijdagavond van 18:45 uur tot 19:30 uur

Waar?

Sportcentrum de Hullen – Ceintuurbaan Zuid 6 – 9301 HX Roden
tel. 050 – 5019268

Presentie

Zowel leden als vrijwilligers bij verhindering graag tijdig afmelden bij de zwemcoördinatoren via de e-mail: zc@flotarroden.nl . Dit in verband met de organisatie aan het bad. Het aantal vrijwilligers moet in verhouding zijn met het aantal zwemmers.

Lidmaatschap en contributie

Om lid te worden van Flotar kun je contact opnemen met de ledenadministratie via de e-mail info@flotarroden.nl Je wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en vult een aanmeldingsformulier in. De ledenadministratie zorgt dan voor de registratie zodat je verzekerd bent. Het lidmaatschap wordt voor een jaar aangegaan en opzegging dient schriftelijk voor 1 december 2024 bij de ledenadministratie via de mail info@flotarroden.nl . Adres wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven. De contributie wordt aan het begin van het kalenderjaar geïnd door de penningmeester. U ontvangt een factuur en daarin wordt vermeld hoe u de contributie kunt overmaken. De contributie geldt voor een heel jaar. Er is geen teruggave mogelijk bij tussentijds opzegging.

De contributie bestaat uit een basisbijdrage plus een vergoeding voor het zwemmen. Dit is voor 2024:

Basisbijdragevoor de verzekering € 17,75
Vergoedingvoor 1 maal per week zwemmen€107,50
Vergoedingvoor 2 maal per week zwemmen€172,50